01/03/18  Tin của trường  121
Hoạt động ngày nhà giáo VN 20/11/2018
 25/04/16  Tin của trường  375
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thượng Nga.